Algemene voorwaarden

  1. Zodra er mondeling, schriftelijk of electronisch een bestelling wordt geplaatst is er sprake van een bindende overeenkomst tussen Cardexchange.com en koper.
  2. Betaling binnen 7 dagen na orderdatum. Als moment van betaling geldt het moment van daadwerkelijke ontvangst van de betaling.
  3. Levering geschiedt zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling. Als alternatief voor vooruitbetaling bieden we verzending onder rembours aan. Gewoonlijk geldt binnen Nederland een levertermijn van uiterlijk 8 dagen, maar wanneer er sprake is van overmacht of van externe omstandigheden kunnen we dit niet garanderen.
  4. Zodra de betalingstermijn is overschreden en de betaling nog niet ontvangen is, heeft Cardexchange.com het recht de goederen opnieuw te verkopen. Echter, het factuurbedrag blijft verschuldigd totdat bovengenoemde goederen zijn verkocht, tenzij anders wordt overeengekomen.
  5. Bestelde goederen zijn niet automatisch verzekerd of te volgen tijdens het transport. Voor kosten van aantekenen en verzekeren zie verzendkosten. Cardexchange.com is niet aansprakelijk voor zendingen die zijn zoekgeraakt door schuld van de klant, zoals verkeerde naam- en adresgegevens.
  6. Indien een klant meer exemplaren van dezelfde kaart bestelt dan voor eigen gebruik noodzakelijk is, houdt Cardexchange.com zich voorbehouden om een geringer aantal te leveren. Het teveel betaalde zal worden terugbetaald.
  7. Cardexchange.com behoudt zich het recht voor om een zending te upgraden naar een hoger serviceniveau.
  8. Als de levering niet naar wens is kan de klant daar uiterlijk 14 dagen na ontvangst melding van maken door een e-mail te sturen naar info@cardexchange.com. De klant dient de goederen vervolgens binnen 14 dagen te retourneren, waarop het aankoopbedrag zal worden terugbetaald. De kosten van retour zijn voor rekening van de klant.
  9. Mocht de klant de voorkeur geven aan persoonlijke afhandeling van zaken, dan kan deze op afspraak langskomen. Bezoekadres: Nassaustraat 35, 4241AJ Arkel.

Cardexchange.com staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder dossiernummer 33298492.